Prihodnje razstave

16. SPECIALNA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME, 21.4.2018 V MARIBORU JE ODPOVEDANA

Obrazložitev: Slovenski klub za britanske ovčarske pasme je s strani Upravnega odbora KZS prejel sklep, da klubu prepoveduje organizacijo vseh kinoloških prireditev znotraj KZS (priloga foto). Iz same vsebine sklepe je jasno razvidno, da je sklep temeljil na popolnem konstruktu, niti člani UO KZS niso znali navesti in citirati členov pravilnikov ali aktov,  ki naj bi jih naš klub kršil in na dokazljivih neresničnih trditvah. Njihov sklep temeljijo na sistemu: »naša beseda je zakon«. Ta sistem pa je Evropo zapustil že vsaj 27 let nazaj.
Na žalost se je kar nekaj klubov Kinološke zveze Slovenije znašlo v totalitarni nemilosti vodstva zveze, ki se očitno ne zaveda ali ne razume, da so ravno klubi osnovni temelj vsake kinološke zveze. Brez klubov tudi kinološka zveza ne more obstajati.
Vsem razstavljavcem sporočamo, da smo nad situacijo izredno razočarani, predvsem, da nimamo možnosti, da bi vas zopet gostili v naši čudoviti deželi. Vedno smo se trudili, da smo na naše specialne razstave povabili sodnike, specialiste za britanske ovčarske pasme in tudi za aprilsko specialno razstavo sta bila povabljena odlična sodnika. Prosimo vas za vaše pozitivne misli, da bo končno tudi naša kinologija deležna boljših časov.
Za vsa vprašanja glede zakonite pravne podlage sprejetega sklepa, predvsem pa, kako bo Kinološka zveza Slovenije zagotovila razstavljavcem britanskih ovčarskih pasem pogoje za osvojitev slovenskega prvaštva (obvezni CAC s specialne razstave), vas prosim, da se obrnite na podpredsednika KZS za športno kinologijo, g. Branisla Rajića. Njegov kontakt je na razpolago na spletni strani KZS:
http://www.kinoloska.si/sodniki/rajic-branislav/

16th SPECIAL BRITISH SHEEPDOG SHOW, 21st APRIL, 2018 IS CANCELED

Explanation: Slovenian British Sheepdog Club received from Board of Slovenian Kennel Club sanction, prohibition to organise any cynological event, including special shows (see original in attachment). From written sanction is clearly seen, that decision was made on total artificial construct. Board comittee was even not able to put down what actual rules from statute or other rule books has been broken by our Club, and improved fake facts. Board's sanction has been based on: »our word is the law«. But this kind of system has been gone from Europe at least 27 years ago.
Unfortunately quite some Slovenian cynological local Clubs has become victims by totalitarian system of our Kennel Club leadership, who actualy don't understand, that its members, local Clubs have been foundation of our cynology.
We inform all exhibitors that members of our Club have been very dissapointed on current situation, specially that we will not be able to host you again in our beautiful country. Our Club have always invited excellent panel of judges, specialist for british sheepdogs. We kindly ask you for your positive thoughts for bettertime.
For all questions regarding constitutional bases of accepted sanction and specially all questions about ability how to complied conditional for Slovenian Championship (1 x CAC from special show is obligatory), we kindly ask you, that you ask Vice president of Slovenian Kennel Club, Mr. Branislav Rajic. His contact is available on web site of KZS:
http://www.kinoloska.si/sodniki/rajic-branislav/


 

Pretekle razstave

XIII. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 16. 1. 2016
XIII. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 16th January 2016

Sodnik / Judge:

Myrna SIBOLETH (IS) Dolgodlaki & kratkodlaki škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Staro angleški ovčar - Bobtail / Rough & Smooth Collie, Shetland Sheepdo, Old English Sheepdog - Bobtail
Hans Erik PEDERSEN (DK) Borderski ovčar,  Bradati škotski ovčar, Valižanski ovčar Pembroke in Cardigan / Border Collie, Bearded Collie, Welsh Corgi Pembroke and Cardigan
Best In Show

 

XI. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 18.01.2014
XI. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 18th January 2014

Sodnik / Judge:

Charlotte HOIER (DK) Dolgodlaki & kratkodlaki škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Bradati škotski ovčar / Rough & Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Bearded Collie
Edith SOLTESZ (A) Borderski ovčar, Staro angleški ovčar - Bobtail, Valižanski ovčar Pembroke & Cardigan / Border Collie, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke & Cardigan
Best In Show

 

X. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 12.01.2013
X. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 12th January 2013

Sodnik / Judge:

Hugh Jones (GB): Rough & Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Bearded Collie / Dolgodlaki in kratkodlaki škotski ovčar, šetlandski ovčar, bradati škotski ovčar
John Ritchie (GB): Border Collie, Old English Sheepdog - Bobtail, Welsh Corgi Pembroke & Cardigan / Borderski ovčar, Bobtail, valižanski ovčar Pembroke in Cardigan
Best In Show

 
 

IX. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 14.01.2012
IX. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 14th January 2012

Sodnik/ Judge:

Miroslaw Redlicki (PL) - Rough collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Border Collie, Bearded Collie, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Best In Show

 

VIII. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 15.01.2011
VIII. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 15th January 2011

Sodnik/ Judge:

Davor Javor (HR) - Rough collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Border Collie, Bearded Collie, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Best In Show

 

VI. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 16.01.2010
VI. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 16th January 2010

Sodnik/ Judge:

Eva Eriksson (S) - Rough collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog
Margit Brenner (A) - Border Collie, Bearded Collie, Old Englsih Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Rezultati/ Results
Best In Show

 
line

V. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 17.01.2009
V. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 17th January 2009

Sodnik/ Judge:

Stella Clark - GB: Collie smooth, Rough Collie, Shetland sheepdog
John R. Walsh - IRL: Border collie
Luis Pinto Teixeira - P: Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, Bearded collie, Old English sheepdog
Rezultati/ Results
Best In Show

 

IV. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 12.01.2008
IV. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 12th January 2008

Sodnik/ Judge:

Ruth Wagner LUX: Shetland Sheepdog, Border Collie
Beata Petkeviča LV: Rough Collie, Smooth Collie, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Miroslav Zidar SLO: Bearded Collie, Old English Sheepdog
Rezultati/ Results
Best In Show

III. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 13.01.2007
III. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 13.01.2007
Sodnik/ Judge: Miroslaw redlicki PL, Robin Searle IRL
Rezultati/ Results
Best In Show

I. SPECIALNA RAZSTAVA za Britanske Ovčarske Pasme
CAC Ljubljana 15.01.2005

Sodnik: Leif Wilberg, N ("Siggens" Welsh Corgis - Pembroke)
 
   
 
All contents & copy; 2004 - 2006. All rights reserved