Prihodnje razstave

15. SPECIALNA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME
Dolgodlaki in kratkodlaki škotski ovčar, Staro angleški ovčar, Borderski ovčar, Bradati škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Valižanski ovčar Pembroke in Cardigan

15th SPECIAL BRITISH SHEEPDOG SHOW
Rough and Smooth Collie, Old English Sheepdog, Border Collie, Bearded collie, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke and Cardigan

CAC SLO za CH SLO
CAC SLO for CH SLO
                                                        
7. 10. 2017 / 15.00 h
Lipica kobilarna / Lipica stud farm

PROGRAM:
7. 10. 2017      10.00 – 15.00      CACIB LIPICA I / www.kinoloska.si
7. 10. 2017      15.00 – 18.00      SPECIAL SHOW / www.britanci.com
8. 10. 2017      10.00 – 16.30      CACIB LIPICA II / www.kinoloska.si

Prijavnica / Entry form (.doc)
Prijavnica / Entry form (.pdf)

SODNIKI / JUDGES:
YOSSI GUY (IS): Dolgodlaki & kratkodlaki škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Bradati škotski ovčar, Staro angleški ovčar / Old English Sheepdog, Bearded Collie
BRIGITA KREMSER (SI): Borderski ovčar, Valižanski ovčar Pembroke in Cardigan / Welsh Corgi Pembroke & Cardigan

POMEMBNA OPOZORILA!
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom priznanim od FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnika. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. S prijavo na razstavo razstavljalci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne.

VETERINARSKA DOLOČILA
Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

IMPORTANT NOTES!
Only the dogs with FCI pedigree may be shown. The original pedigree is to be available at the exhibition. Sick dogs can not take par at the show. All dogs should be kept on leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the exhibition. It is the exhibitor´s responsibility to present in due  time his/her dog(s) by the catalogue numbers at the ring. The organizer reserves the right to substitute the judge. Exhibitor´s complaints will be dealt with during the show only. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Cynological Association of Slovenia Bylaws on Exhibitiong. The registration fee is to be settled regardless whether the regisered dog is shown or not.

VETERINARY REGULATIONS
Exhibitors must present a valid certificate for vaccination against rabies.

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi. 

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE: The exhibitors agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material.

NAZIVI / TITLES

Po razredih / By Classes

 • Najlepši mladič pasme / Best Baby of Breed
 • Najlepši najmlajši pasme / Best Puppy of Breed
 • Najlepši mladi pasme / Best Junior of Breed
 • Najlepši veteran pasme / Best Veteran of Breed
 • Najlepši pes pasme / Best of Breed

Najlepši psi razstave / Best in Show

 • Najlepši mladič razstave, 1. 2. 3.  / Baby BIS, 1. 2. 3.
 • Najlepši najmlajši razstave, 1. 2. 3.  / Puppy BIS, 1. 2. 3.
 • Najlepši veteran razstave, 1. 2. 3.  / Veteran BIS, 1. 2. 3.
 • Najlepši par razstave, 1. 2. 3. / Best Brace, 1. 2. 3.
 • Najlepša vzrejna skupina, 1. 2. 3. / Best Breeding Group, 1. 2. 3.
 • Najlepši mladi pes razstave, 1. 2. 3.  / Junior BIS, 1. 2. 3.  
 • Najlepši pes razstave, 1. 2. 3. / Best in Show, 1. 2. 3.

Supreme Best in Show
&
Reserve Supreme Best in Show

Izbran izmed / Choosen between

Baby BIS 1
Puppy BIS 1
Veteran BIS 1
Junior BIS 1
BIS 1

PLAČILO/PAYMENT do/until
15.9.2017
do/until
25.9.2017
na dan razstave
on the day of the show
Cena za prvega psa
First dog
30 € 35 € 45 €
Cena za naslednjega psa
Additional dog
25 € 30 € 40 €
Za razred mladičev, najmlajših, veteranov
Baby, Youngest, Veteran
15 € 20 € 30 €
Pari, vzrejne skupine
Braces, Breeding group
gratis gratis

ČLANI SKBOP IMAJO 5 € POPUSTA NA PRIJAVLJENEGA PSA!

NAČIN PLAČILA
Plačila vplačati na transakcijski račun SKBOP pri Delavski hranilnici d.d.
SI56 6100 0000 6184 970  namen: CAC Lipica 2017

HOW TO PAY
SWIFT: HDELSI22; IBAN: SI56 6100 0000 6184 970, CAC Lipica 2017

Za razred prvakov je obvezno priložiti potrdilo o državnem ali mednarodnem prvaštvu, za razred delovnih pa FCI potrdilo o opravljenem delovnem izpitu, drugače bo pes vpisan v razred odprtih!!

Entries for the champion class will be accepted only if a copy of a national or international championship certificate is enclosed; entries for working class will be accepted only if a copy of FCI working certificat is enclosed;  Otherwise the dog will be entered in the open class!

Prijavnico s fotokopijo rodovnika poslati NAJKASNEJE do 25.9.2017 na naslov:
The entry form with pedigree copy to be sent to 25.10.2017 by following address:

SKBOP, Cesta v Zeleni log 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Or to E-mail: britanci@gmail.com

Informacije/Information: + 386 (0)41 901 776,                 
E-mail: britanci@gmail.com

Prijavnica / Entry form (.doc)
Prijavnica / Entry form (.pdf)

CLOSING DATE:  25. 9. 2017

Pretekle razstave

XIII. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 16. 1. 2016
XIII. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 16th January 2016

Sodnik / Judge:

Myrna SIBOLETH (IS) Dolgodlaki & kratkodlaki škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Staro angleški ovčar - Bobtail / Rough & Smooth Collie, Shetland Sheepdo, Old English Sheepdog - Bobtail
Hans Erik PEDERSEN (DK) Borderski ovčar,  Bradati škotski ovčar, Valižanski ovčar Pembroke in Cardigan / Border Collie, Bearded Collie, Welsh Corgi Pembroke and Cardigan
Best In Show

 

XI. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 18.01.2014
XI. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 18th January 2014

Sodnik / Judge:

Charlotte HOIER (DK) Dolgodlaki & kratkodlaki škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Bradati škotski ovčar / Rough & Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Bearded Collie
Edith SOLTESZ (A) Borderski ovčar, Staro angleški ovčar - Bobtail, Valižanski ovčar Pembroke & Cardigan / Border Collie, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke & Cardigan
Best In Show

 

X. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 12.01.2013
X. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 12th January 2013

Sodnik / Judge:

Hugh Jones (GB): Rough & Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Bearded Collie / Dolgodlaki in kratkodlaki škotski ovčar, šetlandski ovčar, bradati škotski ovčar
John Ritchie (GB): Border Collie, Old English Sheepdog - Bobtail, Welsh Corgi Pembroke & Cardigan / Borderski ovčar, Bobtail, valižanski ovčar Pembroke in Cardigan
Best In Show

 
 

IX. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 14.01.2012
IX. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 14th January 2012

Sodnik/ Judge:

Miroslaw Redlicki (PL) - Rough collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Border Collie, Bearded Collie, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Best In Show

 

VIII. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 15.01.2011
VIII. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 15th January 2011

Sodnik/ Judge:

Davor Javor (HR) - Rough collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog, Border Collie, Bearded Collie, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Best In Show

 

VI. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 16.01.2010
VI. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 16th January 2010

Sodnik/ Judge:

Eva Eriksson (S) - Rough collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog
Margit Brenner (A) - Border Collie, Bearded Collie, Old Englsih Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Rezultati/ Results
Best In Show

 
line

V. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 17.01.2009
V. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 17th January 2009

Sodnik/ Judge:

Stella Clark - GB: Collie smooth, Rough Collie, Shetland sheepdog
John R. Walsh - IRL: Border collie
Luis Pinto Teixeira - P: Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, Bearded collie, Old English sheepdog
Rezultati/ Results
Best In Show

 

IV. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 12.01.2008
IV. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 12th January 2008

Sodnik/ Judge:

Ruth Wagner LUX: Shetland Sheepdog, Border Collie
Beata Petkeviča LV: Rough Collie, Smooth Collie, Welsh Corgi Pembroke, Welsh Corgi Cardigan
Miroslav Zidar SLO: Bearded Collie, Old English Sheepdog
Rezultati/ Results
Best In Show

III. SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME - 13.01.2007
III. SPECIAL CLUB SHOW FOR BRITISH SHEEPDOG - 13.01.2007
Sodnik/ Judge: Miroslaw redlicki PL, Robin Searle IRL
Rezultati/ Results
Best In Show

I. SPECIALNA RAZSTAVA za Britanske Ovčarske Pasme
CAC Ljubljana 15.01.2005

Sodnik: Leif Wilberg, N ("Siggens" Welsh Corgis - Pembroke)
 
   
 
All contents & copy; 2004 - 2006. All rights reserved