Vzrejni pregled
  Spomladanski VP 2017
  Jesenski VP 2017
 
   
   
Ugodnosti za člane
 
 
Vzrejni pregledi in podaljšave vzrejnih dovoljenj za britanske ovčarske pasme

VZREJNA KOMISIJA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASME

Predsednica: Barbka Novak, seta.del.oro@siol.com, tel: 051 366 663
Brigita Kremser
Lidija Okleščen
Marija Kavčič
Sašo Novak

Oseba za podajanje informacij v imenu VK

Barbka Novak, telefon 051 366 663 (po 17,00 uri), e-mail: seta.del.oro@siol.com
Spletna stran: www.britanci.com

Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:

 1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi
 2. veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih;
 3. kopija rodovnika
 4. psi morajo biti čipirani; v kolikor je pes tudi tetoviran mora biti tetovirna številka vpisana v rodovnik;
 5. vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima;
 6. fotokopija telesne ocene najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na slovenski razstavi ali telesnem ocenjevanju pri slovenskem sodniku. V kolikor pes nima ustrezne telesne ocene bo to mogoče opraviti pred vzrejnim pregledom.
 7. Slikanje kolkov in komolcev je obvezno za pse pasme border collie in bobtail, za pasmo škotski ovčar se priporoča slikanje kolkov. Za ostale pasme se priporoča slikanje kolkov zlasti v naslednjih primerih:
  - če se v vzreji uporabljajo večkrat,
  - za pse pri katerih se na VP ugotovi funkcionalno kakor koli omejeno gibanje, česar ni moč pripisati dokumentirani poškodbi
  - za pse ki so dali že več potomcev z ugotovljeno hujšo obliko displazije (D, E)
  - Genetski pregled oči na CEA je obvezen za pse pasme borderski ovčar. Za pasmo škotski ovčar se priporoča opravljanje genetskega testa PRA cd2 in CEA  (testiranje bo obvezno v letu 2016). Lastniki lahko testiranje opravijo v referenčnih laboratorijih (V Sloveniji EVG Molekularna Diagnostika, http://www.eurovetgene.com/, Labokin, Optigen). V primeru, da iz rodovnika psa izhaja, da so starši psa CEA DNA normalni testiranje živali ni potrebno. Obveznost opravljanja testa velja tudi za podaljšave vzrejnih dovoljenj.
 8. Najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev.Prijava na vzrejni pregled vsebuje izpolnjen vzrejni list (najdete ga na spletnem naslovu http://www.kinoloska.si/obrazci), kopijo rodovnika, kopijo telesne ocene oziroma ocene z razstave in zahtevane zdravstvene izvide. Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Za pristop na telesno oceno pošljite kopijo rodovnika. Prosimo, da prijavi priložite tudi potrdilo o plačilu vzrejnega pregleda oziroma telesne ocene ter kopijo članske izkaznice društva, katerega član ste, iz katere bo razvidna plačana članarina za tekoče leto. Sprejemale se bodo samo popolne prijave! Če pes na dan VP nima vseh zahtevanih dokumentov, bo VK izdala vzrejno dovoljenje, ko bo lastnik dostavil vse potrebne dokumente.

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je odgovoren lastnik.

Podaljšava vzrejnih dovoljenj za britanske ovčarske pasme:
Vzrejno / osebno knjižico psa ali vzrejni kartonček, kopijo članske izkaznice za tekoče leto ter kopijo plačila za podaljšavo vzrejnega dovoljenja pošljite  na naslov:  Barbka Novak, Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj.

Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno OBVEZNO predhodno izvesti na račun Slovenskega kluba za britanske ovčarske pase,  TRR: IBAN SI56 6100 0000 6184 970  (Delavska hranilnica, SKBOP, Cesta v Zeleni log 21, Ljubljana), v rubriki namen plačila vpišite razlog. Gotovinska plačila na dan prireditve ni mogoča.

Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije).

 • redni vzrejni pregled: 20,40 eur
 • redna telesna ocena: 17,90 eur
 • podaljšava vzrejnega pregleda: 20,40 eur
 • izredni vzrejni pregled: 37,70 eur
 • izredna telesna ocena: 32,70 eur

V primeru izrednih vzrejni pregledov, vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški ter davčne obveznosti v skladu z veljavno davčno zakonodajo RS, ki se nanašajo na obračun) nosi lastnik psa.

Vzrejni pravilnik za britanske ovčarske pasme (.pdf)

 
 
 
   
 
All contents © 2004 - 2005. All rights reserved