Pašnja ovac
Ovce in borderski ovčarji
Komisija za pašno zbiralni način
 
 
 
 
Pašnja ovac...

KOMISIJA ZA ZBIRALNO PAŠNI NAČIN

Komisija za strokovna vprašanja KZS je dne 13.09.2010 na pobudo Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme potrdila ustanovitev nove Komisije za zbiralno pašni način v sestavi: Lidija Okleščen (predsednica), Sašo Novak, Simon Kocjančič, Igor Harej, Alenka Bajc. Sklep KSV KZS, 1/10-2010 je potrdil UO KZS, Sklep UO 7/10, dne 23.09.2010.
Potrjene so bile tudi naslednje splošne določbe in pravilniki:

1. Pašno delovni preizkus, FCI - HWT samo za borderske ovčarje in avstralske kelpije (.pdf)
2. Pašno delovn preizkus, FCI - HWT razen za borderske ovčarje in avstralske kelpije (.pdf)
3. Mednarodni pravilnik za preizkušnjo psov ovčarjev - samo za borderske ovčarje in avstralske kelpije (.pdf)

 SPLOŠNE DOLOČBE

Komisija za pašno zbiralni način spada pod okrilje Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme (SKBOP), članice KZS.
Komisijo za pašno zbiralni način sestavlja pet (5) članov. Predsednik Komisije mora imeti status mednarodnega sodnika.
V predhodnem obdobju (do zadostnega števila sodnikov iz discipline Pašno zbiralni način), člane Komisije za zbiralni način, na predlog SKBOP, potrjuje Komisija za strokovna vprašanja pri KZS.
Mandatna doba članov Komisije za pašno zbiralni način je štiri (4) leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

Naloge:

 1. izdaja delovne knjižice tekmovalcem v pašno zbiralnem načinu
 2. vodi evidenco izdanih knjižic
 3. vodi evidenco uspešno opravljenih pašnih preizkušenj
 4. vodi evidenco rezultatov slovenskih tekmovalcev na državnih in mednarodnih tekmovanjih
 5. organizira seminarje
 6. organizira tečaje
 7. s Komisijo za izobraževanje in izpite KZS organizira seminar za inštruktorje in sodniške pripravnike
 8. organizira izpite iz pašno zbiralnega načina
 9. organizira tekmovanja iz pašno zbiralnega načina
 10. plan prireditev prijavi Komisiji za prireditve pri KZS
 11. na tekmovanja in izpite vabi sodnike v skladu s FCI pravili
 12. na tečaje in seminarje vabi inštruktorje z veljavnimi licencami matičnih kinoloških organizacij

VODNIK PSA V "ZBIRALNEM PAŠNEM NAČINU"
Je oseba, ki je sama izšolala psa za zbiralni način do nivoja 2. Razred

INŠTRUKTOR ZA ŠOLANJE PSOV V "ZBIRALNEM PAŠNEM NAČINU"
Je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena, da vodi skupino tečajnikov za "zbiralni pašni način"

Za pridobitev naziva inštruktor, mora kandidat imeti:

 1. naziv vodnik psa v "zbiralnem pašnem načinu"
 2. opravljen seminar, ki ga organizira Komisija za pašno zbiralni način s Komisijo za izobraževanje in izpite KZS

KANDIDAT ZA SODNIŠKEGA PRIPRAVNIKA ZA OCENJEVANJE DELA PSOV V >ZBIRALNEM PAŠNEM NAČINU<

Kandidat za sodniškega pripravnika (v nadaljevanju pripravnik) za ocenjevanje dela psov v "zbiralnem pašnem načinu", je lahko vsak član kinološke organizacije - članice KZS, ki najmanj pet let aktivno deluje v okviru matične organizacije, ne da bi za to prejemal denarno ali drugačno nadomestilo.
Oseba lahko postane pripravnik, ko je dopolnila starost 18 let.
Osnovni pogoji za pridobitev naziva so:

 1. vsaj 5 letno aktivno delo v kinološki organizaciji
 2. priporočilo matične organizacije
 3. imeti naziv vodnika psa v "zbiralnem pašnem načinu"
 4. uspešno opravljen izpit za pripravnika pri Komisiji za izobraževanje in izpite KZS

Kandidat za pripravnika se k izpitu prijavi v skladu s Pravilnikom o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra KZS in razpisom Komisije za izobraževanje in izpite KZS.

IZPIT ZA KINOLOŠKEGA SODNIKA ZA >ZBIRALNI PAŠNI NAČIN<

Izpiti za kinološkega sodnika za zbiralni pašni način se opravljajo in potekajo v skladu s razpisom Komisije za izobraževanje in izpite KZS in Pravilnikom o izobraževanju preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra KZS.

Pripravnik za ocenjevanje dela "zbiralni pašni način" mora poleg splošnih pogojev, izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. mora aktivno sodelovati na najmanj petih (5) prireditvah, kjer se ocenjuje zbiralni pašni način (od tega morajo biti najmanj tri prireditve uradne tekme)
 2. od tega mora najmanj enkrat biti vodja prireditve

Ta pravila so veljavna prehodno obdobje 5 let in začnejo veljati po potrditvi s strani Komisije za strokovna vprašanja pri KZS in Upravnega odbora KZS.

Vsi zainteresirani, ki bi želeli s svojim psom opravljati izpit iz pašno zbiralnega načina, lahko Komisijo zaprosijo za izdajo delovne knjižice, na elektronski naslov: britanci@gmail.com
K prošnji naj priložijo kopijo rodovnika ter podatke o lastniku in vodniku psa.

 
 
 
   
 
All contents © 2004-2005. All rights reserved