MATEJA OVEN PLEVNIK
Lastnica in vzrediteljica Border Collie-jev ter psarne "Mc OVEN"

Moje ime: Mateja Oven Plevnik

Kontaktni naslovi:
Polhograjska 55, 1356 Dobrova
tel.: 041 622620
e-mail: folkinceline@yahoo.com
Spletna stran: http://www.geocities.com/border_collie_Slovenia/index.html

Moja pasma: Border Collie

Moj prvi pes:
Čudovita pritepenka PIKA, neznane pasme, ki se je zatekla k naši hiši pri mojih rosnih 6 letih. Od takrat sem zasvojena s psi. Bila je moja prva in ena najboljših pasjih učiteljic. Naučila me je razumeti pasje duše. Piki so sledili njeni potomci...

Mnogo let kasneje je prišel moj prvi rodovniški pes, veliki šnavcer FOLKI. Veliko srce in precej trme, vendar najlepši pasji pogled izpod košatih črnih obrvi. S Folkijem sva aktivno tekmovala v agilitiju, uspešno pa sva opravila tudi ISP A in B.
Moji Border Collie-ji:
Ch. CELINE DREAM AND DO FARM, moja prva ''britanka'', pasme Border collie, ki se nam je pridružila leta 1999. Njen moto je delo, prinašanje žogic, palic in nagrada za delo. Crklanje je po njenem le izguba časa, primerna le za med vožnjo, seveda če ne vozim.
Celine je kombinacija lepote in delovnega psa. V svoji karieri je dosegla naziv slovenski mladinski prvak in slovenski prvak v lepoti. Vendar poleg svoje lepote najbolj uživa v delu, naj bo to agility ali zgolj prinašanje žogic. Celine je preizkusila tudi radosti materinstva. Do sedaj je imela dva legla. Oče mladičkov iz prvega legla je bil avstrijski šampion, samec dobrih delovnih lastnosti in z opravljenim pašnim izpitom, ARROW FROM THE LOVELY ANNIE. Iz tega legla je bilo odlično ocenjenih 5 mladičkov, 2 pa imata opravljen mladinski šampionat v lepoti.
Za očeta drugega legla, ki se je skotilo v mesecu februarju, smo izbrali čudovitega samca SEQUOYAHPARK THE LEGEND, italijanski šampion v lepoti in prihaja iz svetovne znane danske psarne Border collijev. Pes se odlikuje tako po lepoti, kot po izrednem karakterju. Mladički, skoteni iz te kombinacije obljubljajo, da ne bodo zaostajali za starejšimi bratci in sestricami.
NASH CHOCO DREAM McOVEN je sin od Celine in ga imam v solasništvu z mojo sestro. Je odličen delovni pes, ki pa v nasprotju s svojo mamo strašno uživa v crklanju.


Moje kinološke aktivnosti:
Nekaj časa sem bila inštruktorica male pasje šole in agilitija, aktivno sem tudi tekmovala v agilitiju.

Trenutno pa se ukvarjam le z vzrejo borderjev, predvsem s socializacijo Celininih mladičkov, da bodo dobro psihično pripravljeni na odhod k svojim novim lastnikom.

Naša psarna je majhna, vendar dajem velik poudarek predvsem na kvaliteto. Paritvene kombinacije skrbno izbiram in mnogo ur posvetim tej izbiri. Proučujem tako karakter, izgled, stanje kolkov, izvide pregledov oči, kot tudi prednike in njihove genetske prednosti in slabosti. Trudim se, da bi pasma ohranila svoje karakterne, predvsem pa delovne lastnosti, vendar pri tem nočem zanemarjati tudi zunanjega izgleda. Ne izbiram kombinacije, iz katere ne bi sama hotela mladička. Od bodočih lastnikov naših mladičkov pa pričakujem ljubeč, odgovoren in skrben odnos.

My name: Mateja Oven Plevnik

Contact adresses:
Polhograjska 55, 1356 Dobrova
tel.: 041 622620
e-mail: folkinceline@yahoo.com
Homepage: http://www.geocities.com/border_collie_Slovenia/index.html

My breed:
Border Collie

My first dog:
Beautiful little bitch PIKA, of unknown breed, who found her new home at our house when I was only 6 years old. Since then I have been passionly involved with dogs. She was my first and one of the best doggy teachers. She taught me to understand dogs souls. She was followed by her offspring.

Many years later I got my first dog with pedigree, the Giant Schnauzer FOLKI. Big heart with some stubborness, but the most beautiful look under his bushy eyebrows. With Folki we were competing in agility and successfuly finished ISP A and B.
My border collies:
Ch. CELINE DREAM AND DO FARM, my first british sheepdog, who has come to us in 1999. Her motive is work, bringing back balls, sticks and taking awards after done work. For her fondling is lose of time , except when she is driving with me in car, of course if I am not a driver. Celine is a combination of beauty and working dog. During her career she has achived two titles, Junior Slo Champion and Slo Champion of beauty. But anyway, beside her beauty she most enjoy in working. Celine has already tasted joyful of beeing mother. Until now she has had two litters. Father of puppies from first litter was austrian Champion, male of excellent working habits and with done pastoral test. From this litter five puppies have been estimated with excellent, two of them have achived title Junior Slo Champion.
Father of our second litter, which was born in February 2005, is a gorgeous male, italian Champion of beauty which is coming from world famous danish kennel, SEQUOYAHPARK THE LEGEND. Beside his beauty he has also a perfect character. Puppies from his litter look promising, as do their older brothers and sisters.
NASH CHOCO DREAM McOVEN, is son of Celine, and I owned him in partnership with my sister. He is ecellent working dog and not as his mother, he enjoys fondling very much.
IRA, Blaž, NASH, FOLK, Mateja & CELINE


My activities in cinology:
In the past I was instructor of agility and doggy coach. I was competing in agility as well.

In the moment I have been involved more in breding of border collies, specialy in socialization of Celine's puppies to make them psychological stabel when they go to their new owners.

Our kennel is small, but I take a big care on quality. I chose matting combinations very carefully and spend many hours of studying to chose the best. I give a lot on character, appearance, hips, eyes score, as well forefathers and theirs genetics advantages and disadvantages. I wish the breed keep its character and working habits and of course I do not forget on dogs appearance. I never chose a combination, from where I would not take a puppy by myself. From new owners of our puppies I expect affectionate, responsible and attentive relation.

 
 
 
   
 
All contents & copy; 2004 - 2005. All rights reserved