RIHARD LEBAR
Lastnik in vzreditelj
šetlandskih ovčarjev ter psarne "SHELTIKO"

Moje ime: Rihard Lebar

Kontaktni naslovi:
Dolina, Glavna 20, 9220 Lendava
tel.: 02 5771146, 041 533540
e-mail.: selti@sheltiko.com
Spletna stran: http://www.sheltiko.com

Moja pasma: Šetlandski ovčar

O meni:
Odraščal sem v družini, kjer so me na vsakem koraku obkrožale domače živali, med ostalim tudi psi. Spomnim se obiska pasje razstave v Lendavi. Pred vhodom so prodajali mladiče angleških koker španjelov. Zelo sem si želel eno teh "kepic", vendar mi je starši niso kupili. Nekaj let kasneje je oče kupil škotsko ovčarko. Že takrat sem spoznal, koliko dobrega imajo v sebi ti psi.

Moj prvi pes:
Ko sem zaključil študij glasbe, sem uresničil svoje otroške sanje. Kupil sem koker španjelko Xano Ankaransko. Z njo sem obiskoval pasjo šolo, tekmoval v agilityju.

Moja življenjska sopotnica Sandra, ki je prav tako zasvojena s kinologijo, ima nizozemsko ovčarko. Spoznala sva, da nizozemski ovčar in koker španjel ne izpolnjujeta najinih pričakovanj.
Moji Šetlandski Ovčarjii:
Opisi šetlandskih ovčarjev v literaturi so nama dali namig, da bi to utegnila biti pasma, kakršno iščeva.

Vzpostavila sva stike z najuspešnejšimi vzreditelji različnih držav. Obiskala sva jih na domu in videla, kakšni so ti psi dejansko, kako se obnašajo in kako živijo. Ogledala sva si jih tudi na Svetovni pasji razstavi v Dortmundu. Še posebej zanimiva je bila specialka za šetlandske ovčarje v mestu Krunkel, Nemčija, kjer je sodelovalo 180 šeltijev. Najbolj so naju prevzeli šeltiji psarne Silver-Shadow. Lastnica omenjene psarne, gospa Ursula Langer, je že 7. leto zapored najuspešnejša vzrediteljica šeltijev v Nemčiji.
BLACK YVETTE OF SILVER-SHADOW (Yvi) je prva psička, ki smo jo leta 2003 pripeljali iz Nemčije. Yvi je obetavna mlada psička, ki ima za sabo nekaj lepih razstavnih uspehov. Kdor jo vidi v domačem okolju, spozna, koliko energije premore tale psička. Ko pa se znajde v stanovanju, je spet prava dama...
BLACK COVER GIRL OF SILVER-SHADOW (Bafi) se je lani pridružila Yvi. Tudi ona teka po dvorišču ko navita, vendar je za razliko od Yvi bolj nežne narave. Najraje počiva v naročju in se prepusti božanju. Prava navihanka... Na razstavah se je do sedaj zmeraj dobro odrezala.
Če bo sreča na naši strani, bomo avgusta pripeljali samičko ali samčka v barvi blue merle. Tudi našo Yvi želimo v jeseni pariti s samcem te barve, saj se s Sandro oba navdušujeva nad blue merle šeltiji, ki jih je najtežje vzrejati.
An & Black Cover Girl of Silver-Shadow

Moje kinološke aktivnosti:
V Kinološkem društvu Lendava sem zelo aktiven član, zlasti pri organizaciji agility tekem. Letos sem izbran za vodjo prireditvenega odbora Mednarodne pasje razstave CACIB Lendava 2005, ki bo 17. in 18. septembra.

Konec leta pričakujemo prvo leglo šetlandskih ovčarjev. Težko bo izbrati primernega samca, h kateremu bo treba narediti kar nekaj kilometrov.

Pasje razstave ostajajo še naprej del naših pasjih aktivnosti, najodmevnejša med njimi je gotovo Evropska razstava v Tullnu, kamor smo prijavili obe šeltiki.

Na kratko še nekaj načrtov: uvoz psa soboljeve barve, obisk Anglije, zlasti Cruftsa, Bafina paritev...

My name: Rihard Lebar

Contact adresses:
Dolina, Glavna 20, 9220 Lendava
tel.: 02 5771146, 041 533540
e-mail.: selti@sheltiko.com
Homepage: http://www.sheltiko.com

My breed:
Shetland Sheepdog

About me:
I grew up in a family surrounded with all kinds of animals including dogs. I still remember when I visited my first dog show in Lendava. At entrance, a man were selling puppies of Cocer Spaniel. I really wished that my parents would bought me one of those beautiful creatures, but on my sadness they didn't. Few years later my father bought Rough collie girl. I have alredy found out at this time that these breeds are something special.

My first dog:
When I finished the study of music, I realized my childish wish. I bought Cocer Spaniel girl, XANA ANKARANSKA. Together we visited dog school and competed in agility.

My life partner Sandra, who has also been addicted with Cinology, owned Hollandse Herdershond. At the end we realized that those two breeds didn't fulfill ours expectations.
We read a lot of dogs books and descriptions of Shelties gave us a hint, that this breed could be the one we were looking for.

We made a lot contacts with successful breeders in different countries, we visited them at their homes to found out how shelties live and behave. We saw them at world dog show in Dortmund as well. We were enthusiasticed when we saw so many shelite at special sheltie dog show in Krunkel-Germany. There was 180 shelties. The most impresed us shelties of Silver Shadow kennel. The owner is Mrs. Ursula Langer and she has been the best breeder in Germany for last seven years.
BLACK YVETTE OF SILVER-SHADOW (Yvi) is first lady, who we brought from Germany in 2003. Yvi is promising youth girl, and she has achieved some very good show results. Anyone, who see her in her home environment, realize how many energy this dog has. But when she spends her time in flat she behave like a really lady...
BLACK COVER GIRL OF SILVER-SHADOW (Bafi) has associated to Yvi last year. She is full of energy as well but she is a little more tender. Her favorite place is in arms and beeing pat. She is real astute... She has been successful on shows until now.
If we have luck on our side, in August we will get blue merle male or female. In autumn we would like to mate Yvi with blue merle male, as with Sandra we both like blue merle very much, although is diffilult to breed them.
Black Cover Girl of Silver-Shadow & Black Yvette of Silver-Shadow


My activities in cinology:
I'm very active memeber of KD Lendava, specialy with organizations of agility competitions. This year I'have been chosen to be in charge of International dog show CACIB Lendava, which will be hold 17th and 18th of September.

At the end of this year we expect our first litter of shelties. Is going to be very difficult to chose suitable male and probably we will have to make many kilometres.

Dog shows are one of our bigger dogy activities, very important is going to be Europe dog show in Tulln, which we are going to participate with both girls.

And some future plans: import of sable male, visit of England, particulary Crufts, Bafi's litter...

 
 
 
   
 
All contents & copy; 2004 - 2005. All rights reserved