BRIGITA KREMSER
Lastnica in vzrediteljica Škotskih Ovčarjev ter psarne "BRIGOREE"

Moje ime: Brigita Kremser

Kontaktni naslovi:
Trčova 88, 2229 Malečnik, SLOVENIJA
tel.: 041 949433, 02 4730539
e-mail: brigita.kremser@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/%7Ebkrems/

Moja pasma: Škotski ovčar

Moj prvi pes:
Škotska ovčarka GOGA, l. 1984. (PRM, R.CAC., ISP-A), njeno prvo leglo l. 1986

Moji škotski ovčarji:
Ch. OREE VOM SILLUFER, moja prva šampionka. Kupila sem jo leta 1991 v znani avstrijski psarni vom Sillufer. Oree je bila odlična razstavna in vzrejna psica, močan temelj moje vzreje. Po njej in meni se imenuje naša psarna, ki jo delim skupaj z mamo Eriko. Umrla je lansko leto, pri svojih 13 letih.
Ch. PITIA PERSIA BRIGOREE, hčerka iz prvega Orrinega legla. Je naš ponos, saj je bila tudi ona, kot njena mama odlična razstavna in vzrejna psica.
Vet Ch. PHOENIX-LOVE BRIGOREE, polega Pitie smo iz prvega legla obdržali tudi samca. Odličen predstavnik svoje pasme, še vedno zelo vitalen.
Ch. POWER PRETTY GIRL BRIGOREE, last Vilije Černute. Prav tako iz prvega legla in kot njen brat in sestra je bila zelo uspešna razstavna psica, iz njenega prvega legla se je skotil razstavno uspešen samec ANGEL.
ŠUM BRIGOREE, leta 1996 smo iz kombinacije JCh. Double Scotch Gold Erand Boy X Ch. Oree vom Sillufer v psarni obdržali perspektivnega samca, ki je zelo uspešno začel svojo razstavno kariero, 3 leta kasneje pa nam je bil na našo veliko žalost ukraden.
Multi.Ch. BRIGOREE ZEE, naš trenutni plemenjak iz kombinacije Ch. Nytramenti Robin Hood X Pitia Persia Brigoree, ki je po več kot 10 letih od zadnjega škotskega ovčarja is slovenske vzreje postal mednarodni prvak v lepoti. Zee je oče in dedek skoraj vseh trenutno uspešnih slovenskih škotskih ovčarjev.
JCh. RINEWELD KINDLY KISS je v naši psarni od leta 2000. Do sedaj je z Zeejem dala štiri čudovita legla. Iz prvega legla je najuspešnejša Brigoree Creme de la Creme, ki je na evropski razstavi leta 2003 dosegla naziv R.CAC v razredu vmesnih. Uspešna je tudi njena sestra Brigoree Chilli, ki je v lasti Diane Trnolšek. Največji uspeh Kindly Kisses je BISS na specialni razstavi za Britanske ovčarske pasme v Mariboru, leta 2002.
JCh. SILVER DREAM QUESTION OF TIME, naš najnovejši plemenjak, katerega čas šele prihaja. Je ponosen oče dveh legel z Brigoree Cara Mia, last Alojza Arliča in Brigoree Angelina, last Lidije Korun.

V več kot 20 letih ukvarjanja s škotskimi ovčarji smo vzredili 21 legel s preko 100 mladički. V zadnjih 12 letih se ukvarjam tudi z zahodno višavskimi belimi terierji.

Moje kinološke aktivnosti:
- vzreditelj
- tetovirni referent
- podpredsednica KD Maribor
- član vzrejne komisije pri britanskih ovčarskih pasmah in ovčarsko pastirskih pasmah
- podpredsednica strokovno vzrejne komisije za terierje
- članica Nadzornega odbora KZS
- članica Strokovnega sveta KZS
- mednarodna sodnica za I. in III. FCI skupini. Prvič sem sodila leta 1993, britanske ovčarje, do sedaj pa sem sodila v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški, Bosni in Srbiji.

Doma sem v Trčovi Pri Mariboru. Imam zlatega moža Bena Klojčnika in tri otroke Tadeja, Štefa in Petjo. Sem profesorica matematike na Srednji trgovski šoli v Mariboru.

My name: Brigita Kremser

Contact adresses:
Trčova 88, 2229 Malečnik, SLOVENIJA
tel.: 041 949433, 02 4730539
e-mail: brigita.kremser@guest.arnes.si
Homepage: http://www2.arnes.si/%7Ebkrems/

My breed:
Rough Collie

My first dog:
Rough collie bitch GOGA, year 1984. (PRM, R.CAC, ISP-A). Her first litter was born in 1986

My Rough collies:
Ch. OREE VOM SILLUFER, my first champion dog. I bought her in 1991 from a well known austrian kennel vom Sillufer. Oree was excellent show and brood bitch, important basis of my future breding. Her name was used in the name of my kennel (together with my name), which I share with my mother Erika. Oree died last year at age 13 years.
Ch. PITIA PERSIA BRIGOREE, daughter from first Oree's litter. She is our pride, like her mother, she was successful show and brood bitch as well.
Vet Ch. PHOENIX-LOVE BRIGOREE, like his sister Pitia, we left him at home as well. He was our first stud dog. He is an excellent representative of breed, still vital.
Ch. POWER PRETTY GIRL BRIGOREE, her owner is Vili Cernuta. She was from first Oree's litter, and like her brother and sister, she was successful show bitch. From her litter is shown a successful male named Angel.
SUM BRIGOREE, in 1996 we left at home our new stud dog, from combination JCh. Double Scotch Gold Erand Boy X Ch. Oree vom Sillufer. He started his show career successfully, but unfortunately he was stolen three years later.
Brigoree Creme de la Creme, Brigoree Zee & Brigoree Chilli
Multi Ch. BRIGOREE ZEE, our stud from combination Ch. Nytramenti Robin Hood X Pitia Persia Brigoree. He became INT Ch. and he is a collie breed in Slovenia which after more then 10 years gained this title. Zee is father and grandfather of almost all successful slovenian collies in this time.
JCh. RINEWELD KINDLY KISS, she joined our kennel in year 2000. Til now she has given us four beautiful litters with Zee. The most successful from this combination is our bitch Brigoree Creme de la Creme, which won R.CAC at the European Dog Show 2003 in intermediate class. Her litter sister Brigore Chilli is successful as well. She is owned by Diana Trnolšek. Kindly Kisse's bigest success was BISS at special dog show in Maribor 2002.
Brigoree Florence
(Brigoree Zee x Rineweld Kindly Kiss)
JCh. SILVER DREAM QUESTION OF TIME, our newest stud dog, and his time is still coming. He is proud father of two litters with Brigoree Cara Mia owned by Alojz Arlic and Brigoree Angelina owned by Lidija Korun.

After more then 20 years of being involved in Rough Collies we have bred 21 litters with more than 100 puppies. Last 12 years I have been involved in West Highland Terriers, too.

My activities in cinology:
- breeder
- tatoo assistant
- vicepresident of Kennel Club Maribor
- member of Supervise and Compentent committe of Slovenian Kennel Club
- member of breeding commission for British sheepdog breeds, Sheepdog and Pastoral breeds and Terriers
- international judge of I. and III. FCI groups. For the first time I judged in 1993, british sheepdogs. Til now I have judged in Slovenia, Austria, Hungary, Italy, Bosnia and Serbia.

I live in Trcovo, near Maribor city. I have a wonderful husband Ben Klojcnik and three children Tadej, Stef and Petja. My profession is teacher of math at Secondary school in Maribor.

 
 
 
   
 
All contents & copy; 2004 - 2005. All rights reserved