ANDREJA IN MARTINA VELEPEC
Lastnici in vzrediteljci Dolgodlakih Škotskih ovčarjev ter psarne "ANDROMA"

Najini imeni: Andreja in Martina Velepec

Kontaktni naslovi:
Andreja Velepec, Ig 230, 1292 Ig
tel: +386 1 2864106, +386 41 691151
e-mail: sokalic@siol.net

Martina Velepec, Beričevo 21, 1262 Dol pri Ljubljani
tel: + 386 1 5626862, +386 31 225717
e-mail: martina.velepec@siol.net

Spletna stran: http://www.androma-collies.com/

O naju:
 

Sva sestre dvojčice in sva zaljubljene v živali, posebno v pse odkar sva se rodili. Najini starši imajo majhno kmetijo in tako sva bile vedno obkrožene z živalmi. Najina prva velika želja je bila, da bi imeli svojega konja, vendar se najini starši niso strinjali z nama, tako se je najina želja preselila na psa. Najin prvi pes je bil nemški ovčar, ki se je imenoval Rex. Nekaj let kasneje se je naši družini pridružil soboljevo bel škotski ovčar, Nero po imenu. Njegova intelegenca, lepota in zvestoba nama je zlezla pod kožo za vedno. On je bil velik razlog, da sva svojo vzrejo posvetile tej čudoviti pasmi.

Najini škotski ovčarji:

TESSA OLIX, prva psica v naši psarni in poleg Nerota glavni razlog za vzrejo škotskih ovčarjev. Naši družini se je pridružila leta 1998. Je tipičen predstavnik pasme, stabilnega karakterja, živahna, ljubeča in zelo prilagodljiva. Njena značilnost je, da med svojim krdelom velja za nekakšnega šefa oz. alfo.

GLAD ALL OVER VOM HAUS RUKOPF, psica, ki smo jo pripeljali iz Nemčije. Je izredne kvalitete, temperamentna in samozavestna. Rada ima otroke in ostale živali. Je uspešna razstavljalka in je dosegla dva naziva: Slovenski mladinski šampion in Slovenski šampion . Do sedaj je imela dva legla.

   

ANDROMA BELLA DONNA, naša >prva domača< psička. Je hčerka od Glady, iz njenega prvega legla, ki ga je imela s samcem Brigoree Zee. Tako kot njena mati je tudi ona uspešna razstavna psica in je dosegla naziv Slovenski mladinski šampion. Je mirnega in nežnega značaja, zelo rada je v družbi njene družine in uživa v igri z ostalimi psi. Do sedaj je imela eno leglo, z plemenjakom Myriehewe Stormcat. Mladički zelo obetajo.

   

BLACK MAGIC VON DER ISCHLERBAHN, naša zadnja pridobitev. Pridružil se nam je iz avstrijske psarne Von Der Ischlerbahn že kot odrasel pes. Je pes lepote, temperamenta, dobrega karakterja in vedno radoveden, vedno v dogajanju. Je zelo uspešen razstavni pes in je dosegel že nekaj zelo lepih rezultatov. Nekaj pomembnejših: Slovenski mladinski prvak, Slovenski mladinski klubski prvak 2004 in 2005, Hrvaški mladinski prvak, Hrvaški mladinski klubski prvak 2004. Upamo, da se bo njegova kariera uspešno nadaljevala. Je veliko upanje in ponos naše psarne.

   
Najine aktivnosti v kinologiji:
 

Sva aktivni članici Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme:

•  članica upravnega odbora
•  predsednica nadzornega odbora kluba

Vzrediteljici in aktivni razstavljalki na državnih in mednarodnih razstavah.

   
Nekaj planov in želja v prihodnosti:
 

Konec junija pričakujemo leglo Magic-a in Tesse. Drugo leto nameravamo pariti Glady z čudovitim samcem iz Anglije, Samhaven Guilders Guide (njegova mama Samhaven Toast je na slovitem Cruftsu leta 2004 dosegla naziv BITCH CC - BEST OF BREED). Iz tega legla želimo obdržati zase eno psičko.

Najina velika želja je obiskati Anglijo - Crufts, se udeležiti svetovne razstave naslednje leto na Poljskem in seveda veliko lepih trenutkov še naprej z najinimi škotskimi ovčarji.

Želivi se zahvaliti za spodbudo in prijazne besede Vande Zupančič in Janeza Ziherla in seveda za podporo najinih družin.

Our names: Andreja & Martina Velepec

Contacts:
Andreja Velepec, Ig 230, 1292 Ig
phone: + 386 1 2864106, +386 41 691151
e-mail: sokalic@siol.net

Martina Velepec, Beričevo 21, 1262 Dol pri Ljubljani
phone: +386 1 5626862, +386 41 225717
e-mail: martina.velepec@siol.net

Web page : http://www.androma-collies.com/

 
About us:
 

We are sisters twins and we have been in loved with animals, specialy with dogs, since we were born. Our parents owns little farm, and we have been sorrounded by animals all the time. Our first wish was to have a horse, but parents didn't agree with us, so we changed our wish to dog. Our first dog was german shepard, called Rex. A few years later joined our family a sable rough collie, called Nero. His intelligents, beauty and faithfulness have conquered us for ever. He was our reason, that we have dedicated breeding to this beautiful breed.

 
Our collies:
 

TESSA OLIX, first bitch in ours kennel, and beside Nero the main reason to breed collies. She joined us in 1998. She is typical representative of breed, of very stable character, alive, affectionate and adaptable. Her characteristic is that she is alfa in ours kennel.

GLAD ALL OVER VOM HAUS RUKOPF, bitch brought from Germany. She is of very good quality, temperament, confident. She likes children and other animals. She is successful show dog and has achived titels: Slovenian junior Champion and Slovenian Champion. She has had two litters.

ANDROMA BELLA DONNA, our first >home made< bitch. She is daughter of our Glady, from her first litter with Brigoree Zee. She has been successful at shows as her mother and achived title Slovenian junior Champion. She is calm and tender bitch, she likes company of her family and she ejoys playing with other dogs. She has had one litter with the stud dog Myriehewe Stormcat, and puppies look very promising.

BLACK MAGIC VON DER ISCHLERBAHN, our latest acquirement. He enjoyed us from Austrian kennel Von Der Ischlerbahn as adult dog. He is dog of beauty, temperament, good charcter and always curious. He is very successful show dog and has achived many results. Some of importants are: Slovenian junior Champion, Slovenian junior Club winner 2004 and 2005, Croatian junior champion, Croation junior Club winner 2004. We hope his career will continue. He is our big hope and pride of our kennel.

 

Our activities in cinology:

 
We are both very active in Slovenian Club for British sheepdog, breeder and active show exhibitors.
   

Some plans and wishes for the future:

 

At the end of June we expect litter of our Magic and Tessa. Next year we plan to mate our Glady with beautiful male from Great Britain, Samhaven Guilders Guide (his mother is famous CC - Best of Breed winner of Crufts 2004, Samhaven Toast ). We wish to leave one bitch in the kennel from this litter. Our big wish is to visit famous Cruft, World dog show 2006 in Poland, and many happy moments with our collies.

We would like to thanks for stimulation and kind words to Vanda Zupancic and Janez Ziherl as to our families for their support.

 
 
 
 
   
 
All contents & copy; 2004 - 2005. All rights reserved